Je bekijkt nu “Goed nieuws! Verhuurder wijst sociale huurwoning alsnog aan huurster toe!”
Sociale huurwoning

“Goed nieuws! Verhuurder wijst sociale huurwoning alsnog aan huurster toe!”

Vandaag ontving ik een mooi bericht van mijn cliënte. Zij mag eindelijk de huissleutel in ontvangst nemen en kan de woning deze week al betrekken.

Situatieschets
Huurster had gereageerd op een woning, waarna zij het bericht ontving dat zij op nummer 1 stond. Zij diende alle stukken, zoals verzocht door de verhuurder, in. Een aantal dagen later berichtte de verhuurder haar dat de door haar toegezonden stukken onvoldoende waren.


Huurster had namelijk nog geen echtscheidingsbeschikking van de rechtbank mogen ontvangen. Deze was wel onderweg. Het toegezonden verzoekschrift vond de verhuurder eveneens onvoldoende en beriep zich op het gemeentelijk beleid.

Ik heb nog getracht met de verhuurder tot een oplossing te komen door een verklaring van de ex-partners te overleggen. In deze verklaring verklaarden zij af te zien van het instellen van hoger beroep. Maar ook hier ging de verhuurder niet mee akkoord, onder het mom ‘van een vermoeden dat zij twee woningen onder zich zou houden’. Toezending van een echtscheidingsbeschikking die vrijdagmiddag door de echtscheidingsadvocaat werd ontvangen vond de verhuurder eveneens onvoldoende.

Vervolgens heb ik cliënte geadviseerd om zelf een afspraak bij de gemeente in te plannen, zodat de echtscheidingsbeschikking in het register werd ingeschreven en zij als ‘gescheiden’ werd geregistreerd. Haar gemeente was welwillend en erg hulpvaardig.

Eind goed al goed, zou men denken. Helaas, de verhuurder bleef dit onvoldoende vinden. Verhuurder kon namelijk niet zelf het BRP raadplegen, omdat huurster in een andere gemeente staat ingeschreven.

Paniek in de tent natuurlijk, want de reactie termijn liep vorige week maandag om 12 uur af. En in Amsterdam is het toegewezen krijgen van een woning hedendaags onmogelijk geworden. Gelukkig was de gemeente huurster erg hulpvaardig. Maandagochtend werd zij om 11:15 uur gebeld en zij kon het uittreksel ophalen.

Inmiddels heeft huurster het huurcontract ondertekend en ontvangt zij een dezer dagen haar sleutel.

Er zijn vele huurders die hiermee kampen en geen woning toegewezen krijgen. Het is evident dat hier verschillende regelgevingen door elkaar heenlopen, waar huurders geen weet van hebben.

Mocht je hier tegenaan lopen, dan wel in deze situatie dreigen te geraken dan kun je voor juridische bijstand contact opnemen met Lima advocatuur.

Auteur: mw. mr. S. Ouald Chaib

Geef een reactie