Je bekijkt nu “Wie z’n billen brandt, moet op de blaren zitten. Verhuurder dient aan de huurder maar liefst € 13.070,28 te voldoen!”

“Wie z’n billen brandt, moet op de blaren zitten. Verhuurder dient aan de huurder maar liefst € 13.070,28 te voldoen!”

Vele (ver)huurders onderschatten de kracht van een procedure bij de Huurcommissie. Het betreft hier met name de huurverlaging (financiële prikkel) voor de verhuurder om herstelwerkzaamheden in de woning uit te voeren. Vaak wachten ze ‘de uitspraak’ af, voordat ze overgaan tot herstel van de onderhoudsgebreken in een woning. Ook hoor ik vaak van huurders dat ze de Huurcommissie als orgaan niet vertrouwen omdat ze met verhuurders (zouden) samenspannen. Mocht u dit ook denken, dan hoop ik met het onderstaande enigszins het wantrouwen te hebben weggenomen dan wel te hebben verminderd. De huurverlaging is een financiële prikkel bedoeld om de verhuurder ertoe te bewegen om de onderhoudsgebreken in de woning zo snel mogelijk te herstellen.

Situatie
De huurder wees de verhuurder meerdere malen op de onderhoudsgebreken in de woning. De verhuurder echter weigerde om in de woning deze herstelwerkzaamheden uit te voeren. De huurder wendde zich vervolgens tot mij. Dit was in het jaar 2019. Namens huurder werd de verhuurder nogmaals gesommeerd om in de woning de herstelwerkzaamheden uit te voeren. Reactie aan de zijde van de verhuurder bleef echter uit. De huurder werd vervolgens geadviseerd een klacht bij de Huurcommissie in te dienen. Dit in verband met een lage zogeheten eigen bijdrage (€ 25,-) alsook de verzochte huurverlaging die de Huurcommissie met terugwerkende kracht (minimaal zes maanden terug na de verhuurder te hebben verzocht herstelwerkzaamheden uit te voeren) kon toewijzen.

Huurcommissie
Gelukkig volgde de huurder het advies op. In de tussenliggende periode werd de verhuurder wederom verzocht om in de woning herstelwerkzaamheden uit te voeren. Eveneens werd de verhuurder gewezen op de lopende Huurcommissie-procedure en de daarmee gepaard gaande huurverlaging. De verhuurder deelde mee deze procedure graag te willen afwachten. De verhuurder bleef uit met het herstellen van de onderhoudsgebreken in de woning. Voor de huurder was het nu wachten op de Huurcommissie die de onderhoudsgebreken in de woning diende te beoordelen. De Huurcommissie kwam vervolgens langs in de woning, waarna zij een onderzoeksrapport opstelden. De uitspraak volgde kort erna. De Huurcommissie stelde de huurder in het gelijk. De onderhoudsgebreken in de woning waren dermate ernstig, wat een huurverlaging van 30% rechtvaardigde, zo oordeelde de Huurcommissie. De verhuurder diende aan de huurder met in gang van het jaar 2019 de huurverlaging te betalen. De huurverlaging liep tot en met de dag dat de verhuurder de onderhoudsgebreken in de woning zou herstellen. Met terugwerkende kracht? Ja, met terugwerkende kracht.

De verhuurder nam kort na de uitspraak van de Huurcommissie contact op met de huurder en herstelde eindelijk de onderhoudsgebreken in de woning. Twee weken geleden werd de gereedmelding gedaan. Gisteren deelde de huurder mee dat de verhuurder ook de huurverlaging van in totaal € 13.070,28 heeft bijgeschreven op zijn bankrekening. Eind goed al goed, aldus voor de huurder wat betreft de onderhoudsgebreken maar ook herstel in het woon- en leefgenot met een mooi bedrag aan huurverlaging.

Advies
Mijn advies aan de verhuurders is om dit te voorkomen en tijdig de herstelwerkzaamheden in de woning uit te voeren en niet op de uitspraak van de Huurcommissie te wachten. Dat kan een verhuurder namelijk erg duur komen te staan.

We kennen allemaal het gezegde: “Wie z’n billen brandt, moet op de blaren zitten.” Deze verhuurder dus ook. Aan de huurder adviseer ik om tijdig aan de bel te trekken en de verhuurder aan te schrijven en in een vroeg stadium de nodige stappen te ondernemen.

Mocht u na het lezen van het bovenstaande (nader) juridisch advies willen inwinnen dan wel andere (juridische) vragen hebben over de Huurcommissie de huurverlaging of onderhoudsgebreken in uw woning? Schroom niet en neem contact met ons op via de contactpagina of plan direct een afspraak in om uw vraag dan wel conflict aan de advocaat voor te leggen. Voorkomen is beter dan genezen!

Auteur: mw. mr. S. Ouald Chaib

Dit bericht heeft één reactie

  1. Claudia

    Voor hoeveel maanden totaal heeft deze huurder huurverlaging gekregen ?
    De 6 maanden wat dat is wat de huurcomissie doet .

Geef een reactie