Je bekijkt nu Toekenning WIA-uitkering met terugwerkende kracht mogelijk?

Toekenning WIA-uitkering met terugwerkende kracht mogelijk?

Zojuist een prachtige uitspraak binnen. Cliënt heeft met terugwerkende kracht een WIA-uitkering aangevraagd. Het UWV wees de aanvraag af, nadat zij cliënt eerst het voordeel van de twijfel gaven met betrekking tot het doorlopen van de 104 weken-eis. Namens cliënt beroep ingesteld tegen de beslissing op bezwaar. De rechter besliste in deze zaak, dat gelet op de omstandigheden en situatie waarin cliënt verkeert en het niet melden van de ziekmelding door de voormalige werkgever niet voor risico van cliënt mag komen. Het UWV dient een nieuwe beslissing te nemen. Kortom, een mooie uitspraak.

Geef een reactie