Je bekijkt nu Risico van de niet-ontvangen stukken bij acceptatie woning, geüpload via WeTransfer door huurder, komt voor rekening van verhuurder (huurrecht)

Risico van de niet-ontvangen stukken bij acceptatie woning, geüpload via WeTransfer door huurder, komt voor rekening van verhuurder (huurrecht)

Een mooi resultaat behaald voor een cliënt van mij, die de hoop al had opgegeven.

De huurder had een woning via Woningnet geaccepteerd. De verhuurder had in verband met de Corona-maatregelen, de mogelijkheid van fysieke aanbieding van de stukken voor de acceptatie van een woning vervangen door een aanbiedingsmogelijkheid middels WeTransfer. Dat deed de huurder, maar de stukken zijn nimmer aangekomen bij de verhuurder.

Niemand weet waar de geüploade stukken zijn beland en waarschijnlijk zullen we dat ook nooit meer te weten komen. Wat wel van belang is, is dat de huurder de volgende dag, binnen de gestelde termijn nog, de verhuurder opbelde en vroeg of de stukken daadwerkelijk waren ontvangen. Daar heeft de verhuurder geen antwoord op gegeven. Ook zijn partijen het oneens over het gegeven, toen de stukken via WeTransfer werden geüpload, of er nu wel/geen e-mailadres stond ingevuld. Ook een onderzoek bij WeTransfer, op last van de rechter, teneinde te achterhalen waar de geüploade stukken zijn gebleven mocht niet baten.

De rechter oordeelde dat de verhuurder in onderhavige kwestie onzorgvuldig heeft gehandeld. De verhuurder had zorg moeten dragen voor een betrouwbare aanleverprocedure met waarborgen open te stellen voor woningzoekenden. Verder had de verhuurder middelen moeten aanwenden om te verifiëren of de stukken, toen hier telefonisch uitdrukkelijk om werd verzocht, daadwerkelijk waren ontvangen. De huurder kon namelijk niet opnieuw de stukken aanleveren binnen de termijn wat wel mogelijk was als de verhuurder had geconstateerd dat de betreffende stukken niet waren aangekomen. De nadelige gevolgen die hieruit voortvloeien kunnen niet op de huurder worden afgewenteld, aldus de rechter. De verhuurder dient op grond van de onrechtmatige daad als schadevergoeding aan de huurder, binnen drie maanden na betekening van het vonnis, een gelijkwaardige woning aan te bieden.

Geef een reactie