Je bekijkt nu “Partijen schikken bij de rechtbank alsnog over een discussie over de onlogische kilometerstand”
Rechtbank Amsterdam

“Partijen schikken bij de rechtbank alsnog over een discussie over de onlogische kilometerstand”

Achtergrond

Deze zaak betrof een verkoper die een auto aan een koper verkocht. Ten tijde van het bezichtigen van de auto, deelde verkoper aan koper mee dat hij niet op de hoogte was van de daadwerkelijke kilometerstand. De koper onderhandelde met de verkoper over de prijs en nam het risico om de auto alsnog te kopen. Binnen een maand schreef de koper de verkoper aan en verzocht hem een deel van het aankoopbedrag te retourneren. Na raadpleging van de gegevenshistorie, stelde de koper dat de auto een onlogische kilometerstand had. De verkoper stelde dat hij hier niet van op de hoogte was. Interessante discussie die hier oplaaide was de onderzoeksplicht van de koper. Hij had deze gegevens reeds eerder kunnen opvragen en ook de auto kunnen laten uitlezen. Dat heeft hij nagelaten maar verzocht verkoper om de auto terug te nemen dan wel een groot deel van het aankoopbedrag terug te betalen. De vraag die rees was ook de hoedanigheid van de koper als consument of juist als professionele partij.

Resultaat

De verkoper wilde het conflict beslechten en bood diverse oplossingen aan. De koper wilde hier niets van weten en bood tegenvoorstellen aan die de verkoper onredelijk vond. Uiteindelijk bood verkoper nog een schikkingsbedrag aan maar de koper weigerde dit. Hij startte vervolgens een procedure, waarna de rechtbank partijen uitnodigden voor een zitting.

Tijdens de zitting adviseerde de rechter een pauze in te lassen. Hij verzocht partijen om te onderzoeken of een schikking toch mogelijk was. Tijdens de onderhandelingen op de gang hebben partijen water bij de wijn gedaan. Uiteindelijk hebben zij beiden een schikking getroffen waar zij tevreden over waren.

Achteraf gezien, had een zitting niet hoeven plaatsvinden wanneer de koper al akkoord was gegaan met het aangeboden bedrag. Al met al liepen partijen tevreden en tegen finale kwijting over en weer de rechtbank uit. Daarmee sloot de advocaat ook dit dossier.

Conclusie

Mocht je na het lezen van het bovenstaande vragen hebben of zelf in een soortgelijk geschil zijn beland, schroom niet en vraag tijdig juridisch advies. Je kunt contact opnemen met de advocaat en een adviesgesprek inplannen.

Geef een reactie