Je bekijkt nu Huurders hoeven de contractuele boete en handelsrente niet aan de verhuurder te voldoen, nu zij rechtsgeldig de waarborgsom met de openstaande huur hebben verrekend (huurrecht)

Huurders hoeven de contractuele boete en handelsrente niet aan de verhuurder te voldoen, nu zij rechtsgeldig de waarborgsom met de openstaande huur hebben verrekend (huurrecht)

Een mooie uitspraak binnen!
De kwestie betrof het wel/niet verrekenen van de betaalde waarborgsom met de openstaande huurschuld (bedrijfsruimte). Tussen partijen was in geschil of cliënten gehouden waren het totaalbedrag ad. € 13.570,29 inclusief de contractuele boete en handelsrente te voldoen.

De rechter heeft geoordeeld dat cliënten terecht hebben aangevoerd dat het uitblijven van een schriftelijke bevestiging niet betekent dat de gemaakte definitieve afspraak daarmee is komen te vervallen. Met andere woorden, een mondelinge afspraak is rechtsgeldig en dient te worden nageleefd. De rechter wees de vordering af en mijn cliënten kunnen opgelucht ademhalen.

Geef een reactie