Je bekijkt nu “Huurder hoeft ondanks klachten over geluidsoverlast de woning niet te verlaten”
Sociale huurwoning

“Huurder hoeft ondanks klachten over geluidsoverlast de woning niet te verlaten”

Achtergrond

Dit geschil betrof een overlastzaak tijdens de lockdown. De buren klaagden over hun buurman over geluidsoverlast en andere zaken. De verhuurder stuurde een aantal keer waarschuwingsbrieven aan de woning van huurder. De huurder nam direct na het ontvangen van een brief contact op met de verhuurder om de overlastklachten te bespreken maar daar bleef het bij.

Rechtbank

Uiteindelijk startte de verhuurder een procedure en vorderde bij de rechtbank dat huurder zijn woning diende te verlaten. Daartegen is verweer gevoerd en vervolgens nodigde de rechtbank partijen uit voor een zitting.

Tijdens de zitting in de rechtbank is betoogd dat de verhuurder voornamelijk aan dossieropbouw deed. Zo stuurde de verhuurder slechts diverse waarschuwingsbrieven aan de huurder. Maar de verhuurder liet na om een objectief en zorgvuldig onderzoek te verrichten naar de overlast en klachten. Van een professionele partij mag verwacht worden dat zij de hoor- en wederhoor toepast. De verhuurder heeft dit nagelaten. De huurder deelde de rechter mee slechts één brief te hebben ontvangen. Daarna nam de huurder direct contact op met de verhuurder en andere bewoners om over de overlast te praten. Ook vertelde de huurder dat hij van zijn buren ook veel overlast ondervond, maar dit accepteerde wegens de gehorigheid van de woning. De huurder woonde er al meer dan tien jaar en vond de een ontruiming uit het gehuurde wel ernstig en te ver gaan. Er zijn maatregelen die minder ver gaan, dan direct een huurder uit zijn woning te ontruimen. Tijdens de zitting is verder de soorten overlast uiteengezet, namelijk de objectieve en subjectieve overlast. De rechtbank stelde diverse kritische vragen aan verhuurder. Tijdens de zitting is ook betoogd dat er amper klachten meer waren over de huurder, maar dit had ook te maken met het feit dat vele mensen thuiszaten tijdens de corona en de geluidsoverlast dan vaker wordt ervaren.

Uitspraak rechtbank

De rechter oordeelde dat de huurder het gehuurde niet hoefde te verlaten en de vordering van de verhuurder afgewezen. De huurder was erg blij te horen dat hij zijn woning niet hoefde te verlaten. Hij deelde ook mee dat hij nog steeds overlast ondervond maar dit als normaal woon- en leefgeluid ervaarde. Hiermee was de kous af en verhuurder deelde indirect mee geen hoger beroep in te stellen.

Huurder was tevreden en zo sloot de advocaat het dossier dan ook tevreden.

Juridische bijstand bij ontruimingsgeschillen/vorderingen

Mocht u na het lezen van het bovenstaande, wegens een bestaande dan wel dreigend conflict aangaande overlast of andere geschillen (nader) juridisch advies wensen? Neem dan voor juridische bijstand contact met Lima Advocatuur op.

Auteur: Mw. mr. S. Ouald Chaib

Geef een reactie