Verlening (gefinancierde) rechtsbijstand Amsterdamse advocatenkantoor Lima

Ons kantoor staat voor duidelijkheid, transparantie en bevat geen adders onder het gras. Hieronder volgt een toelichting van de gehanteerde tarieven.

Ons kantoor behandelt zowel zaken op betalende basis alsook zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging). U kunt zelf beoordelen of u financieel gezien in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. U kunt daarvoor op de volgende link klikken: https://www.rechtsbijstand.nl/over-mediation-en-rechtsbijstand/hoeveel-moet-ik-zelf-betalen/inkomensnormen. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen van twee jaar geleden betaalt u de zogeheten ‘eigen bijdrage’. Wanneer uw inkomsten in het jaar waarin u zich tot een advocaat wilt wenden in uw nadeel is gewijzigd, dan kunt u een verzoek tot peiljaarverlegging indienen. Let daarbij tevens op het griffierecht wanneer u een partij voor de rechter wil dagen dan wel wel zelf gedaagd wordt. Lima advocatuur heeft een samenwerkingsovereenkomst High Trust gesloten met de Raad voor Rechtsbijstand . Dit houdt in dat de aangevraagde toevoegingen doorgaans binnen vijf dagen worden toegewezen, waardoor de advocaat uw zaak direct kan oppakken.

Wanneer u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, dan zijn er voor de inhoudelijke beoordeling van uw rechtsvraag kosten aan verbonden. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u hieronder verder lezen voor een toelichting van de tarieven voor particulieren en MKB-ondernemers. 

Tarieven rechtshulp voor intake/ eenmalig adviesgesprek voor particulieren & rechtspersonen

Bij een inhoudelijke beoordeling zijn er, wanneer u niet in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, kosten aan verbonden. De advocaat hanteert momenteel een instaptarief voor een oriënterend/adviesgesprek van € 70,- excl. BTW (€ 84,70 incl. BTW) voor maximaal een halfuur en voor maximaal één uur
€ 131,40 excl. BTW (€ 159,- incl. BTW). Na het oriënterend/advies gesprek zal de advocate u een opdrachtbevestiging toesturen, wanneer zij besluit uw in zaak in behandeling te nemen en dit bedrag verrekenen met de eventueel aan u op te leggen eigen bijdrage. Ook worden de financiële afspraken nader met u besproken en schriftelijk vastgelegd middels een zogeheten opdrachtbevestiging. Het maken van een vaste prijsafspraak of pakket behoort ook tot de mogelijkheden. Informeer bij de betreffende advocaat naar de mogelijkheden.

Tarieven voor verdere rechtsbijstand aan particulieren & rechtspersonen

Bij een inhoudelijke beoordeling brengt de advocaat voor het verlenen van verdere rechtsbijstand aan particulieren een uurtarief vanaf € 185,- excl. BTW
(€ 223,85 incl. BTW) in rekening. Dit kan veranderen afhankelijk van de zwaarte en eventuele spoedeisendheid van de zaak. De advocaat hanteert voor het verlenen van verdere rechtsbijstand aan organisaties en rechtspersonen een uurtarief van € 215,- excl. BTW.

Rechtsbijstandsverzekering voor zowel MKB-ondernemers als particulieren

Vele rechtzoekenden hebben tegenwoordig een rechtsbijstandsverzekering afgesloten. Dit betekent dat u bij geschillen recht hebt op vrije advocaatkeuze, zoals door het Europees Hof bepaald (d.d. 7 november 2013 en recent op 14 mei 2020 ). Uw rechtsbijstandsverzekeraar vergoedt alle advocaatkosten. Het komt erop neer, dat een buitengerechtelijke procedure ook kan worden gezien als een gerechtelijke procedure. Mocht dit het geval zijn, dan kan ons kantoor u bijstaan in het afgeven van een onafhankelijk advies bij een second opinion. Ook kan ons kantoor u ook bijstaan in een (buiten)gerechtelijke procedure. Mocht u van onze diensten gebruik willen maken, dan kunt u dat bij ons melden. Wij nemen dan rechtstreeks contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar. 

Rechtsbijstand of rechtshulp nodig?

Mocht u van onze diensten of rechtshulp gebruik willen maken, dan kunt u dat bij ons melden. Wij nemen dan rechtstreeks contact op met uw rechtsbijstandsverzekeraar. U kunt via de contactpagina een bericht sturen of direct met de advocaat een afspraak inplannen.

* mw. mr. S. Ouald Chaib houdt geen Stichting Derdengelden aan. Zij kan dus geen derdengelden ontvangen.