Je bekijkt nu Corona: Krijg ik mijn aanbetaling bij annulering van de overeenkomst geretourneerd?

Corona: Krijg ik mijn aanbetaling bij annulering van de overeenkomst geretourneerd?

Annulering van bijvoorbeeld een bruiloft of event vanwege de beperkende maatregelen (Corona) heeft voor vele stellen en uitvoerende diensten tot oplopende conflicten geleid. De laatste weken heb ik hier veel vragen over binnengekregen en op uitdrukkelijk verzoek heb ik besloten er een blog over te schrijven.

Corona-pandemie
Door de beperkende maatregelen hebben diverse events/bruiloften en andere feesten tot grote frustratie van partijen geen doorgang kunnen vinden. Vele dienstverleners (zalenverhuur, cateraar, visagist, fotograaf, dj, zanger enzovoort) werden door klanten geannuleerd. In onderstaande blog leg ik je graag uit wat je als klant kunt doen en hoe je als dienstverlener/ondernemer kunt voorkomen om in een conflict te geraken wat betreft de retournering van de aanbetaling.

Voor ik verder ga, is het belangrijk voorop te stellen dat we allen elkaars economie draaiende houden. Houd die gedachte vast!

Ontbinding van de overeenkomst
Op het moment dat je vanwege de corona-pandemie diverse dienst(en) hebt moeten afzeggen, kun je een beroep doen op de ontbinding van de overeenkomst. De ontbinding van de overeenkomst ziet namelijk op ‘iedere tekortkoming’. Na een beroep op deze overeenkomst bevrijdt de ontbinding partijen van de eerder overeengekomen verbintenissen, oftewel nakoming/betaling van de betreffende dienst dan wel het overeengekomen bedrag. De rechtsgrond blijft in stand, maar de reeds geleverde prestaties dienen ongedaan gemaakt te worden. En juist daar zijn vele conflicten over gaande, namelijk retournering van de aanbetaling, dan wel het aanbieden van een ander alternatief. Daar komt nog een volgende vraag bij, namelijk of de dienstverlener/ondernemer alvorens de overeenkomst te sluiten de klant kennis heeft laten nemen van de algemene voorwaarden. Want ook dit is belangrijk bij de vraag of en zo ja de klant aanspraak kan maken op retournering van de aanbetaling. Mocht de klant voor de overeenkomst geen kennis hebben kunnen nemen van de algemene voorwaarden, dan wel mochten deze voorwaarden pas naderhand zijn toegestuurd door de dienstverlener/ondernemer, dan zijn ze niet van toepassing en dient de dienstverlener/ondernemer alsnog de aanbetaling te retourneren. Wanneer de algemene voorwaarden wel correct ter hand zijn gesteld, dan is de vervolgvraag of deze niet een strijd opleveren met de redelijkheid en billijkheid (grijze/zwarte lijst). In het ergste geval, zal de rechter zich over het conflict moeten buigen en hier een uitspraak over doen.

Algemene voorwaarden
Sommige dienstverleners/ondernemers weigeren echter iedere medewerking en beroepen zich op de algemene voorwaarden of reageren in het geheel niet. Mocht je je als klant in deze situatie bevinden, dan kun je de volgende stappen ondernemen. Ga eerst na of je kennis hebt kunnen nemen van de algemene voorwaarden vóór ondertekening van de overeenkomst. Twijfel je hierover? Laat dit dan controleren door een jurist. Zijn de algemene voorwaarden wel bekendgemaakt, ga dan na wat overeengekomen is en of de voorwaarden niet in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Mocht je hier niet uitkomen, schakel dan een jurist in zodat je weet hoe (verder) te handelen.

Retournering aanbetaling

Zoals je hebt kunt lezen, is de vraag of je daadwerkelijk recht hebt op retournering van jouw aanbetaling gewoonweg niet eenvoudig te beantwoorden. De beperkende maatregelen hebben zijn niet eerder voorgekomen. Per situatie dienen de omstandigheden onderzocht te worden voordat een uitspraak kan worden gedaan of de klant recht heeft op retournering van zijn aanbetaling. Als je er onderling niet uitkomt, dan zul je de zaak moeten laten beslechten door een rechter. Om een stap naar de rechter te voorkomen met alle kosten van dien, geef ik partijen hieronder een aantal handvaten mee die je zowel als klant dan wel als dienstverlener/ondernemer kunt inzetten om zo tot een vreedzame oplossing te komen.

Handvaten

  • Neem allereerst contact op met de andere partij en bekijk of het mogelijk is om het event/feest/bruiloft kosteloos te verzetten.
  • Verzoek om een voucher en wellicht kan de dienstverlener/ondernemer deze verzilveren bij een eerstvolgende reservering door een nieuwe klant. Spreek hierbij een redelijke termijn af voor retournering van de aanbetaling.
  • Mocht je als klant het event/bruiloft en dergelijke in zijn geheel niet meer willen laten doorgaan, verzoek dan de dienstverlener/ondernemer schriftelijk om retournering van de aanbetaling. Neem hierbij een minimale periode van veertien dagen dan wel langer in acht in verband met de huidige situatie.
  • Bied zelf een helpende hand door de voucher aan een ander te verstrekken of door een ander verzilverd te krijgen.
  • Maak een ander blij met de voucher door deze weg te geven als gift (overeenkomst om niet) of verkoop het met een korting.

Conclusie
Uit het bovenstaande blijkt dat de klant niet altijd recht heeft op teruggave van de aanbetaling. Dit is per situatie anders en afhankelijk van diverse factoren. Mochten partijen er niet uitkomen, dan, dan resteert de gang naar de rechter waar ook andere kosten bij komen kijken. De vraag is echter of je dit wilt. Aan partijen wordt meegegeven om juist in deze tijd creatief te handelen en naar een gezamenlijke aanvaardbare oplossing te streven en een gang naar de rechter te voorkomen.

Met het bovenstaande hoop ik beide partijen enigszins handvaten mee te hebben gegeven hoe je het beste kunt handelen als je in een dergelijke situatie bent beland. Mocht je er onderling toch niet uitkomen, dan kun je contact met ons kantoor opnemen voor het inwinnen van juridisch advies dan wel juridische bijstand. Zie voor meer informatie de volgende link werkwijze

Geef een reactie