Je bekijkt nu Wat te doen bij luidruchtige buren?

Wat te doen bij luidruchtige buren?

Geluidsoverlast, wie heeft er hier nou geen last van? Het is een veelvuldig probleem, waar buren/omwonenden zich steeds vaker aan ergeren. Maar is hier wel wat tegen te doen, en zo ja, welke stappen dien je hierbij te zetten zonder direct met jouw buren op de vuist te gaan, ja letterlijk op de vuist want ook dat gebeurt bij opgekropte frustratie en ergernis.

Rietje werkt als verpleegkundige bij een ziekenhuis en draait om de twee weken nachtdiensten. Op black friday is Rietje vroeg klaar en zij besluit de stad in te gaan. Zij loopt de Mediamarkt binnen en ziet een mooie föhn liggen die zij al lang wilde maar aan de dure kant vond. Die dag niet, want deze blijkt zij voor de helft van de prijs mee te kunnen nemen. Rietje twijfelt geen moment en besluit de föhn te kopen. Twee weken later besluit Rietje de föhn uit te proberen. Om 23.30 uur zit zij voor de spiegel en begint zij haar haar te föhnen. Samantha die ligt te slapen, schrikt op een gegeven moment wakker. Ze staat op en hoort dat het geluid afkomt van de woning van Rietje. Haar slaapkamer grenst aan de badkamer van Rietje. Ze pakt haar oordopjes en probeert vervolgens in slaap te komen. De nachten die volgen, worden steeds zwaarder voor Samantha. Zij werkt als kleuterleidster op een kinderdagverblijf en staat vroeg op. Ze vraagt zich af wat Rietje toch steeds doet zo midden in de nacht. Als ze haar twee weken later ziet, besluit ze op haar af te stappen. Ze knoopt een gesprek met Rietje aan en die begint direct enthousiast en vol trots te vertellen over haar nieuwe aankoop op black friday. Samantha is wat minder blij, want nu weet ze waar dat geluid vandaan komt. Zij slaapt sinds Rietje die föhn in huis heeft steeds slechter en korter.

Zij neemt contact op met een advocaat omdat ze wil weten wat haar rechten zijn en wat ze kan doen om de overlast te stoppen.
Geluidsoverlast is niet altijd ‘geluidsoverlast’. Er gelden DBA-normen en wanneer deze herhaaldelijk worden overschreden, dan kan men op een gegeven moment spreken van structurele geluidsoverlast. Eenieder ervaart geluid anders. De een heeft er vaker last van dan een ander. De DBA-normen zijn een leidraad voor de meting van de overlast. Als eenmaal aangetoond kan worden dat er sprake is van structurele geluidsoverlast, dan kan men dat zeker opwerpen bij de verhuurder wegens derving van het woon- en leefgenot.

Meester Salima adviseerde Samantha eerst de volgende stappen zelf te ondernemen:

  • samantha dient Rietje eerst zelf aan te spreken. Het beste is schriftelijk zodat dit achteraf gemakkelijker aan te tonen is;
  • mocht Rietje geen gehoor aan bovenstaand verzoek geven, dan kan Samantha het beste haar verhuurder verzoeken om Rietje aan te spreken over de geluidsoverlast;
  • mocht ook de verhuurder weigeren dan wel onvoldoende maatregelen treffen om de overlast te beëindigen, dan kan Samantha naar de advocaat stappen die dan verdere bijstand zal verlenen.

Bovenstaand stappenplan kan in elke situatie worden toegepast, al is het wel afhankelijk van de soort (geluids)overlast. Gaat het bijvoorbeeld specifiek om geluidsoverlast dan kan de betreffende persoon nog het volgende doen:

  • meldingen maken bij de politie;
  • geluidsopnames maken;
  • Bijhouden wanneer en noteren waaruit de geluidsoverlast bestaat.

Laat jou vooraf goed informeren en zorg ervoor dat je zoveel mogelijk op schrift stelt. Mocht je vragen dan wel tegen problemen aanlopen, dan kun je uiteraard voor bijstand contact met mij opnemen en een afspraak inplannen.

Geef een reactie