Je bekijkt nu Rechtzoekenden hebben tóch geen recht op vrije advocaatkeuze vóór de gang naar de rechter
Juridisch-advies-rechtzoekenden

Rechtzoekenden hebben tóch geen recht op vrije advocaatkeuze vóór de gang naar de rechter

Op 29 oktober 2021 stelde Kifid DAS in het gelijk. Rechtzoekenden hebben vóór de gang naar de rechter geen recht op vrije advocaatkeuze.

Rechtsbijstandsverzekering voor rechtzoekenden bij juridische geschillen

Zoals bekend, sluiten vele rechtzoekenden een rechtsbijstandsverzekering af. Achteraf leidt dit tot minder hoge juridische kosten en risico’s bij een geschil dan wel rechtszaak.

Onvrede over rechtsbijstandsverzekeraars

Vele rechtzoekenden zijn alleen niet altijd tevreden over hun rechtsbijstandverlener. Het dossier wordt niet goed gelezen, dan wel proberen de dossierbehandelaars met een vaag dan wel algemeen advies de zaak snel af te handelen, aldus volgens sommige rechtzoekenden. Al hebben rechtzoekenden dan gelijk of willen ze een andere oplossing, ze krijgen vaak nul op rekest. Vele rechtzoekenden melden zich bij mij met deze klachten. Nu wil dit niet zeggen dat alle dossierbehandelaars hun werk niet goed doen, maar het is een veelvoorkomende klacht. Rechtzoekenden hebben nog wel een mogelijkheid zodat hun geschil toch onafhankelijk wordt beoordeeld. Dit wordt ook wel de zogeheten ‘second opinion’ genoemd. Een onafhankelijke advocaat kijkt opnieuw naar de zaak en beoordeelt het dossier. De advocaat verstrekt vervolgens aan de rechtzoekende een positief of negatief advies over de rechtspositie. Een rechtzoekende kan hierna een vervolgstap zetten.

In ons praktijk heb ik al vele zaken opnieuw beoordeeld. De rechtsbijstandsverzekeraars gingen hiermee akkoord en zo kreeg een rechtzoekende naar eigen beleving toch een onafhankelijk deskundig oordeel. Dit wil uiteraard niet zeggen dat ik altijd een positief advies verstrekte. Wel liet ik duidelijk zien aan de rechtzoekende op welke wijze ik naar het dossier heb gekeken en waarom mijn advies luidde als kansloos dan wel kansrijk. In een aantal zaken heeft de rechtsbijstandsverzekeraar de verdere behandeling aan ons kantoor overgelaten. Uiteraard hebben deze zaken een goede afloop gekregen en liepen de klanten tevreden weg.

Uitspraak Kifid in hoger beroep, DAS wordt in het gelijk gesteld

Maar terug naar de casus, want deze uitspraak van de Kifid zal tot vele onvrede leiden voor vele rechtzoekenden. Zoals al bekend, heeft het Europees Hof op 7 november 2013 geoordeeld dat rechtzoekenden bij geschillen recht hebben op een vrije advocaatkeuze. Recent heeft de DAS in Nederland een dergelijke zaak verloren, omdat de Kifid stelde dat een buitengerechtelijke procedure ook kan worden gezien als een rechterlijke procedure. Ofwel, de behandeling voor en de gang naar de rechter werden als het ware gelijkgesteld. De rechtzoekende kon daarmee al in een eerder stadium een beroep doen op de vrije advocaatkeuze. Rechtzoekenden hadden dan eveneens recht om hun eigen advocaat te kiezen, die hun zaak in behandeling kon nemen.

Een atlete kreeg het met DAS aan de stok toen zij advocaatkosten had gemaakt. Deze kosten waren buiten een rechterlijke procedure om gemaakt. DAS weigerde als rechtsbijstandsverzekeraar de gemaakte kosten te vergoeden, waarop de atlete naar de Geschillencommissie stapte. De Geschillencommissie stelde de atlete op 14 mei 2020 in het gelijk. De Geschillencommissie verwees daarbij naar de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Het begrip gerechtelijke procedure diende ruim te worden uitgelegd, waaronder ook een buitengerechtelijke procedure onder viel.

DAS liet het niet bij deze uitspraak zitten en stelde hoger beroep in. En met succes blijkt nu, want op 29 oktober 2021 stelde de Commissie van Beroep van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) DAS toch in het gelijk. Er geldt dus geen vrije advocaatkeuze bij geschillen die nog niet tot een procedure leiden. De gehele uitspraak kunt u lezen via de bijgevoegde link: https://www.kifid.nl/wp-content/uploads/2021/10/Uitspraak-2021-0042.pdf .

Gevolgen voor rechtzoekenden

Voor de rechtzoekenden betekent de nieuwe uitspraak, dat zij geen recht hebben op een vrije advocaatkeuze als hun geschil niet voor de rechter wordt gebracht. Rechtzoekenden kunnen uiteraard een eigen advocaat inschakelen maar die kosten dienen ze dan wel zelf te voldoen.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan kunt u die uiteraard stellen of een afspraak inplannen via: contactpagina . Gelukkig hanteert ons kantoor betaalbare tarieven.

Auteur: Mw. mr. S. Ouald Chaib

Geef een reactie