Je bekijkt nu Beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt! Vrouw uit Amsterdam die al 25 jaar gebruik maakt van een dakterras hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen.

Beroep op het vertrouwensbeginsel slaagt! Vrouw uit Amsterdam die al 25 jaar gebruik maakt van een dakterras hoeft geen omgevingsvergunning aan te vragen.

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1694) een beroep op het vertrouwensbeginsel gegrond verklaard.

Situatie

Een vrouw maakt al 25 jaar lang gebruik van het dakterras. Al die tijd heeft de gemeente haar nooit verzocht een vergunning aan te vragen. Ook heeft er nooit iemand geklaagd over het dakterras. De gemeente was op de hoogte dat de vrouw het dakterras gebruikte, zonder de daarvoor vereiste vergunning. Pas na 25 jaar besloot gemeente Amsterdam te gaan handhaven. Maar de gemeente vangt bot en de vrouw hoeft geen vergunning aan te vragen voor het dakterras. De vrouw heeft door uitingen van de bouwinspecteur en andere ambtenaren er gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat de gemeente niet zou handhaven.

Uitspraak

 Uit deze uitspraak blijkt dat de Staatsraad-advocaat generaal Wattel ingaat op de aan hem gestelde vraag, namelijk uitlatingen door een overheidsorgaan bij een burger leidt tot een gerechtvaardigd vertrouwen dat een orgaan van de overheid geen herstelsanctie oplegt. Met andere woorden: dat de burger die in dit geval gebruikmaakt van een illegale dakterras, geen dwangsom of bestuursdwang opgelegd krijgt. Er worden drie stappen omschreven die doorlopen dienen te worden bij een beroep op het vertrouwensbeginsel.

Drie stappen

Stap 1:

Uit de eerste stap volgt, dat een burger een uitlating of toezegging die aan hem wordt gedaan opvat als een toezegging.

Stap 2:

Het gaat er bij deze stap erom, dat de uitlating of toezegging door het bestuursorgaan zelf is gedaan, of door een persoon van wie de burger redelijkerwijs mocht aannemen dat hij namens het bestuursorgaan deze toezegging/uitlating deed.

Stap 3:

Bij de derde stap dient er een afweging van belangen te worden gemaakt, waarbij ook de belangen van derden en de samenleving worden meegewogen om af te zien van handhaving. Op de derde stap is meer nadruk komen te liggen, aldus de staatsraad advocaat-generaal. Dat leidt namelijk ook tot een aanspraak op schadevergoeding.

De gehele uitspraak, wat zeker de moeite waard is, kun je via de volgende link lezen: https://www.raadvanstate.nl/…/nieuws/@115589/201802496-1-a1/

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, dan wel vragen hebben aangaande het bestuursrecht, dan kunt u uiteraard contact opnemen met mw. S. Ouald Chaib en een afspraak inplannen voor advies.

Geef een reactie