Bezwaar tegen de aangekondigde huurverhoging door uw verhuurder met ingang van 1 juli is mogelijk
Verhuur sociale huurwoning

Bezwaar tegen de aangekondigde huurverhoging door uw verhuurder met ingang van 1 juli is mogelijk

Het is weer tijd dat de verhuurders de huurders middels brief aankondigen dat de huur per 1 juli aanstaande wordt verhoogd/aangepast.

Controle huurovereenkomst
Recent werd een klant van mij door haar verhuurder geconfronteerd met een huuraanpassing van 8,1% (vrije-sector). Deze klant verzocht mij bezwaar aan te tekenen. Alvorens ik dit deed, bestudeerde ik de huurovereenkomst. Algauw constateerde ik dat de huurverhoging incorrect was doorgevoerd. De verhuurder had een incorrecte huurverhogingspercentage toegepast. Uit dit contract bleek dat de huuraanpassing gebaseerd diende te worden op consumentenprijsindex van het CBS. De huuraanpassing van 8,1% was dan ook niet mogelijk. De verhuurder mocht de huurprijs namelijk maar slechts met 1,4 % verhogen. Ik heb een nieuwe berekening gemaakt en vervolgens de verhuurder verzocht om de huuraanpassing aan te passen. De verhuurder heeft de huurprijs aangepast en het teveel betaalde geretourneerd.

Huurverhoging per 1 juli aanstaande
Ondanks diverse verzoeken, hebben diverse verhuurders besloten de huurprijzen toch te verhogen. Dit jaar mogen de verhuurders de huurprijzen van sociale huurwoningen vanaf 1 juli 2020 van 5,1% tot maximaal 6,6% verhogen. Uiterlijk 30 april valt er een brief op uw deurmat, waarin uw verhuurder de huurverhoging aankondigt. Lees dan hieronder of en zo ja of u bezwaar kunt indienen.

Bezwaar tegen huurverhoging per 1 juli
Sociale huurwoning
Wanneer uw inkomen niet meer dan € 43.574,- bedraagt in 2018, dan mag uw verhuurder de huurprijs met maximaal 5,1% verhogen. Dit geldt eveneens bij een huishouden, dat uit meer dan 3 personen bestaat. Daarnaast kan het ook gaan om een huurder die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Het gaat hierbij om de jaarlijkse inflatiecorrectie van 2,6% en 2,5% procespunt.

Wanneer het inkomen meer dan € 43.574,- bedraagt geldt er een maximale huurverhoging van 6,6%. Uw verhuurder voegt een verklaring bij, waaruit blijkt dat uw inkomen in het jaar 2018 hoger was. Voor kamers, woonwagenstandplaats en woonwagens geldt een maximale huurverhoging van 4,1%.

Vrije-sectorwoningen
Voor het huren in de vrije-sector geldt geen maximale huurverhogingspercentage. Dit is anders wanneer dit in het huurcontract is opgenomen. Bij het aangaan van de huurovereenkomst staat er in het contract welke soort huurverhoging uw verhuurder jaarlijks doorvoert. De verhuurder deelt u dan slechts mee dat hij een huuraanpassing doorvoert. De jaarlijkse huurverhoging staat dan al vast. U kunt zelf een berekening maken, mocht er een indexeringsclausule op basis van de consumentenprijsindex van het CBS zijn opgenomen. Op deze wijze kunt u verifiëren of de huuraanpassing rechtmatig is doorgevoerd.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande twijfelen of de juiste huuraanpassing/verhoging is doorgevoerd. Of wilt u als verhuurder er zeker van zijn dat u de correcte huuraanpassing/verhoging hebt toegepast? Schroom niet en neem contact met ons op, dan zullen wij bekijken of de huuraanpassing/verhoging correct is en u van advies voorzien.

Geef een antwoord