Je bekijkt nu “Veelvoorkomende conflicten tussen (ver)huurders omtrent gebreken in het gehuurde alsmede geschillen inzake woningen/bedrijfsruimte, onderhuur, overlast, huurverlaging en vergunning(en)”

“Veelvoorkomende conflicten tussen (ver)huurders omtrent gebreken in het gehuurde alsmede geschillen inzake woningen/bedrijfsruimte, onderhuur, overlast, huurverlaging en vergunning(en)”

Uitspraak uit de praktijk over gebreken in het gehuurde

Een eigen praktijkvoorbeeld onlangs betrof een harde uitspraak van de Huurcommissie jegens de verhuurder. De Huurcommissie oordeelde in een gebrekenzaak dat de verhuurder met terugwerkende kracht een huurverlaging van ongeveer € 13.000,- aan de huurder diende te voldoen. De huurder wees eerder zijn verhuurder meerdere malen op diverse gebreken in de woning (art. 7:204 jo. 7:206 BW). De verhuurder weigerde herstelwerkzaamheden uit te voeren in de woning.

Huurcommissie kent huurverlaging toe

De huurder diende vervolgens een klacht in bij de Huurcommissie en vorderde huurverlaging. De verhuurder wilde de uitspraak bij de Huurcommissie afwachten alvorens herstelwerkzaamheden uit te voeren. De Huurcommissie oordeelde, na onderzoek in de woning, dat de gebreken dermate ernstig en kende een huurverlaging van 30% toe. De verhuurder diende de huurverlaging te betalen totdat de verhuurder de gebreken volledig had hersteld. Let op huurder! Wanneer u een klacht wilt indienen bij de Huurcommissie dient u rekening te houden met een lange wachtlijst. Voor de verhuurder luidt het gezegde: “voorkomen is beter dan genezen”.

Klachten (ver)huurders en rechten en plichten

Vele (ver)huurders lopen vaak tegen het volgende aan:

  • Achterstallig onderhoud/gebreken in de woning.
  • Burenoverlast (toename tijdens corona) en vervolgens de verhuurder sommeren om juridische stappen te ondernemen jegens de overlastveroorzaker (ontruiming).
  • Illegaal onder(ver)huur kamers.
  • Beroep op de huurbescherming (boek 7 BW).
  • Procedure bij de rechtbank als verhuurder wegens het dringend eigen gebruik van een verhuurde woning/bedrijfsruimte (7:271 e.v. BW).
  • De gemeentelijke boetes wegens het niet voldoen aan het beleid dan wel de vereiste vergunning(en).
  • Verandering bestemming van een locatie dan wel intrekking ervan (bedrijfsruimte).
  • Geschillen tussen huurders en verhuurders in bedrijfsmatige zin betreft onder andere huurkorting wegens corona (bedrijfsruimte).
  • Geschillen omtrent onder meer afgifte huisvestingsvergunning(en) door gemeenten.

Onnodig lang bakkeleien over geschillen gebreken/(ver)huur

Het gevolg is dat (ver)huurders vaak in een juridisch gevecht geraken, waar zij onderling niet meer uitkomen. Ondertussen blijven wegens gebreken de klachten bij de Huurcommissie binnenstromen, waardoor de wachtlijsten alleen maar verder oplopen. Hierdoor worden de verhuurders achteraf vaak onnodig en nadelig, wegens de lange wachtlijst, geconfronteerd met een hoge rekening. De huurverlaging werkt terug met terugwerkende kracht, namelijk tot maximaal zes maanden vóór indiening van de klacht bij de Huurcommissie. Dit leidt voor de verhuurder tot een forse aanslag op de portemonnee als de huurder in het gelijk wordt gesteld.

Juridische bijstand

Mocht u na het lezen van het bovenstaande, wegens een bestaande dan wel dreigend conflict aangaande het huur- of bestuursrecht, (nader) juridisch advies wensen? Neem dan voor juridische bijstand contact met Lima Advocatuur op.

Auteur: Mw. mr. S. Ouald Chaib

Geef een reactie