Je bekijkt nu “Niet zo een slecht idee, om de huurovereenkomst, na aankondiging huurverhoging in de vrije sector, te controleren”
Huurverhoging correct doorgevoerd?

“Niet zo een slecht idee, om de huurovereenkomst, na aankondiging huurverhoging in de vrije sector, te controleren”

Het zal u maar net overkomen, het betalen van een incorrecte huurprijs.

Ervaring uit de eigen praktijk
Na controle blijkt dat de huurverhoging niet conform contract is doorgevoerd. Dit overkwam een cliënte vorig jaar. Zij vond de huurprijs te hoog. Zij verzocht mij om het huurcontract na te lopen. Na bestudering van de huurovereenkomst en de bepalingen, constateerde ik algauw dat de verhuurder een incorrecte huurverhoging had doorgevoerd. Het eindresultaat was dat huurster met terugwerkende kracht het teveel betaalde aan huur geretourneerd kreeg. Eveneens paste de verhuurder de huurverhoging conform de huurovereenkomst toe. Het kan uiteraard iedereen overkomen.

Let de komende weken op de post , want het kan goed zijn dat uw verhuurder middels brief de huurverhoging aankondigt. Dit geldt dit jaar overigens alleen voor huurwoningen in de vrije sector. De verhuurders mogen de huurprijzen van huurwoningen in de vrije sector met maximaal 2,4% verhogen. Ondanks dit gegeven kan het toch nog misgaan.

Controle
Het is ten eerste belangrijk om na te gaan of de huurwoning wel in de vrije sector valt. Ten tweede is het belangrijk te controleren of er contractueel al niet een jaarlijkse huurverhoging is overeengekomen. Zo wel, dan is het belangrijk om na te gaan of de huurverhoging niet hoger is dan wat er in de huurovereenkomst staat opgenomen. Tot slot kan het ook zijn, dat de verhuurder geen huurverhoging heeft opgenomen in de huurovereenkomst. In dat geval mag de verhuurder niet eenzijdig de huurverhoging doorvoeren. De verhuurder zal aan de huurder een nieuwe huurovereenkomst moeten aanbieden.

Te ondernemen stappen
Klopt alles wel, maar u kunt het niet eens zijn met de huurverhoging. In dat geval kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging. Na het ingediende bezwaar, kunt u ook een stap maken naar de Huurcommissie. Sinds dit jaar is dit namelijk ook mogelijk voor huurders in de vrije sector.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of voor de zekerheid een controle van uw huurcontract wensen? Dan kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor via de volgende knop.

#huurverhoging #huurwoningen #vrijesectorhuur #huurovereenkomst #controle #incorrecte huurverhoging

Geef een reactie