Overige rechtsgebieden

De advocaat heeft rechtzoekenden op verzoek bijgestaan aangaande de volgende rechtsvragen/conflicten. Informeer bij het kantoor naar de mogelijkheden: 

Burenrecht

  • Advies/juridische bijstand omtrent conflicten aangaande hinder en andere overtredingen.
  • Juridische bijstand verleend omtrent conflicten bij plaatsing van een schutting op de gezamenlijke erfgrens (zie de juridische blog hierover).

Consumentenrecht

  • Vordering retournering betaling na constatering van (diverse) gebreken aan meubilair.
  • Geconstateerde gebreken na een aangeschafte roerende zaak (auto e.d.).
  • Creditering van een factuur door een energieleverancier ter zake de zogeheten opzegvergoeding (zie eveneens de juridische blog hierover).

Verbintenissenrecht

  • Controle diverse contracten en algemene voorwaarden.
  • Annulering van diverse overeenkomsten wegens onder meer corona en terugvordering aanbetaling dan wel het treffen van een vreedzame oplossing (zie voor meer informatie de juridische blog hierover).

Personen- en familierecht

  • Juridische bijstand bij verbreking samenwoning.
  • Verzoeken aangaande de voornaamswijziging.
  • Hoger beroep betreffende opheffing (beschermings) bewind of bijstand curator/bewindvoerder over uitvoering werkzaamheden.

Mocht het onderwerp waar uw rechtsvraag/conflict onder valt niet hierboven staan, dan kunt u uiteraard voor mogelijkheden contact opnemen met ons kantoor via de contactpagina of direct een afspraak inplannen.