Huurrecht

Algemene informatie over het huurrecht

Het huurrecht is geregeld in boek 7 BW en ziet op geschillen tussen huurders en verhuurders. Dit recht bevat regels voor zowel huurders van sociale huurwoningen alsook bedrijfsruimtes in ruime zin. Een huurovereenkomst die partijen aangaan, verbindt de huurder tot het doen van een tegenprestatie. Meestal is dit de huur die de huurder maandelijks voor zijn huurwoning dient te betalen. De huurder is dit verschuldigd, zodat gebruik kan worden gemaakt van de ruimte die de verhuurder in gebruik geeft aan de huurder (artikel 7:201 BW).

Er kunnen geschillen ontstaan over de huurachterstand, gebreken, slecht huurderschap, voortzetting huurovereenkomst na overlijden, verzoek tot instemming met het mede-huurderschap, duurzame gemeenschappelijke huishouding, verbreking samenwoning, beëindiging van de huurovereenkomst enzovoort. Het is daarbij belangrijk dat een huurder tijdig een jurist inschakelt om juridisch advies in te winnen.

Advocatenkantoor Lima in Amsterdam behandelt sinds 2017 juridische zaken in het huurrecht voor zowel huurders als verhuurders over:

 • Geschillen aangaande het beëindigen huurcontract, dringend eigen gebruik, achterstallig onderhoud, onderhuurhuurachterstandoverlast, verbreking samenwoning.
 • Geschillen aangaande achterstallig onderhoud, groot onderhoud en renovatie.
 • Een ontruimingsprocedure wegens het ontbreken van een hoofdverblijf dan wel wegens vondst van gevaarlijke stoffen in het gehuurde.
 • Het weigeren van toekenning van een woning ondanks de woningtoewijzing (zie de uitspraak hierover).
 • Geschillen aangaande beëindiging huurovereenkomst, oplevering en andere conflicten betreffende bedrijfsruimte.
 • Het opstarten van een procedure betreft het verzoek tot voortzetting van de huurovereenkomst na overlijden hoofdhuurder (zie de juridische blog hierover).
 • Behandelen van geschillen omtrent uitblijven herstel diverse onderhoudsgebreken in de woning.
 • Het verstrekken van advies/voorlichting omtrent renovatie dan wel groot onderhoud en daarbij behorende wettelijke verhuiskostenvergoeding (zie de juridische blog hierover).
 • Het verlenen van advies wegens weigering tot inwilliging verzoek betreft huurverlaging dan wel bevriezing door de verhuurder.
 • Het controleren van de huurprijs, huurovereenkomsten en/of huurbepalingen.
 • Advies en juridische bijstand aan rechtzoekenden verlenen aangaande conflicten ter zake woon- en bedrijfsruimte en daaraan liggende conflicten (zie de uitspraak hierover).

Mocht u het onderwerp waaronder uw rechtsvraag/conflict valt niet hierboven terugvinden, dan kunt u uiteraard voor mogelijkheden contact opnemen met ons kantoor om u bij te staan.

Advocatenkantoor Lima publiceert regelmatig blogs in het Huurrecht over:

Zie hieronder een greep van de reeds gepubliceerde juridische blogs:

 • Voortzetting huurovereenkomst na overlijden hoofdhuurder (klik hier).
 • Aanspraak op wettelijke verhuiskostenvergoeding wegens renovatie mogelijk? (klik hier).
 • Bezwaar tegen huurverhoging mogelijk? (klik hier).

Lima Advocatuur staat bij de Nederlandse Orde van Advocaten voor de volgende rechtsgebieden ingeschreven in het rechtsgebiedenregister:

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft de advocaat zich geregistreerd voor het rechtsgebied Huurrecht. Zij is verplicht om voor dit rechtsgebied jaarlijks 10 opleidingspunten te behalen. De advocaat neemt verder deel aan de werkgroep Huurrecht, die om de zes weken plaatsvindt.