Over ons

Het aangedane onrecht ongedaan maken, dat kenmerkt Lima Advocatuur. Het kantoor is een jong, fris, scherp en gedreven advocatenkantoor dat sinds mei 2017 gevestigd is in Amsterdam. De advocaat bedient de rechtzoekenden in het hele land en staat zowel MKB ondernemers als particulieren bij. Het kantoor hanteert een pragmatische aanpak en is resultaatgericht. De Amsterdamse advocaat houdt de lijnen graag kort en werkt zo efficiënt mogelijk, voornamelijk digitaal, zonder de kwaliteit dan wel het belang van de rechtzoekende uit het oog te verliezen. Kortom, voor een persoonlijke gerichte op de rechtzoekende afgestemde aanpak bent u bij dit Amsterdamse advocatenkantoor aan het juiste adres. Lees voor ervaringen van andere rechtzoekenden de klantbeoordelingen.

Lima Advocatuur concentreert zich op een aantal rechtsgebieden die onderlinge raakvlakken hebben, namelijk:

Lima advocatuur behandelt zowel zaken op betalende basis alsook op basis van gefinancierde rechtsbijstand voor rechtzoekenden die een advocaat niet zelf kunnen betalen. Mocht u als rechtzoekende niet in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kan het advocatenkantoor uw zaak alsnog in behandeling nemen. Informeer bij het kantoor naar de tarieven. De advocate beoordeelt te allen tijde eerst uw rechtspositie voordat zij (eventuele) vervolgstappen zet. Lees onder het kopje werkwijze meer over de wijze van aanpak en behandeling van uw dossier.

De advocaat verstaat en spreekt de talen:
– Nederlands.
– Berbers (Tamazight).
– Engels.
– Arabisch (redelijk te verstaan maar niet goed in het spreken).

Rechtsgebiedenregister

Advocaten mogen zich voor maximaal vier rechtsgebieden registreren om zo de kwaliteit te blijven waarborgen. De advocaat heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten voor de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd voor:
Algemene praktijk (civiel- en bestuursrecht).
Huurrecht.

De advocaat heeft zich met de registratie in bovenstaande rechtsgebieden verplicht om elk kalenderjaar voor ieder geregistreerd rechtsgebied 10 opleidingspunten te behalen.

De naam LIMA staat voor:

Laagdrempelig

De advocaat is makkelijk benaderbaar en spreekt in helder Nederlands zonder dure en moeilijke woorden, zodat de klant begrijpt waar het om gaat. Zij reageert doorgaans snel op verzoeken/juridische rechtsvragen.

Integer

De advocaat is integer en zal slechts gegevens aan een ander verstrekken alvorens de expliciete schriftelijke instemming van de betreffende rechtzoekende. Daarbij komt dat de advocaat aan de geheimhoudingsplicht op grond van haar advocatenregels heeft te houden.

Maatwerk

Het kantoor levert maatwerk. De bijzondere werkwijze van de advocaat kenmerkt zich, doordat zij elke zaak vanuit een ander invalshoek benadert. Geen enkele zaak behandelt de advocaat op dezelfde wijze. Iedere rechtsvraag/conflict wordt vanuit diverse invalshoeken belicht en onderzocht. De advocaat stemt de aanpak af op de wensen/achtergrond van de rechtzoekende. Zij is volhardend en werkt nauw samen met de klant.

Analytisch

De advocaat gaat zeer grondig te werk en haalt de onderste steen boven water. Zij pluist de wet- en regelgeving en jurisprudentie goed uit. Daarnaast is de advocaat aangesloten bij diverse werkgroepen en volgt zij juridische cursussen. Op deze wijze blijft zij qua inhoudelijke kennis up to date en specialiseert zich daarmee verder op de eerder genoemde rechtsgebieden.

Nederlandse orde van advocaten logo
de geschillencommisie logo
High Trust logo